AM – mopedklass 1

Körkortsbehörigheten AM ger rätt att köra moped klass I (EU-moped) som är konstruerade för en hastighet av 45 km/timmen

För att få ett AM-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla

  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har gått en utbildning hos en behörig utbildare.
  • Du har fyllt 15 år.
  • Du har gjort ett godkänt kunskapsprov.
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.